SaolOibreMy Career File Go to www.CareersPortal.ie header image
header imageSaolOibreSaolOibreheader image
header imageSaolOibreSaolOibrespacer header image
blankCareer PlanningWork and EmploymentEducation and TrainingblankFáilte!
Is áis trí Ghaeilge an suíomh gréasáin Saoloibre.ie dóibh siúd ar mhian leo a ngairm a phleanáil. Tá eolas úsáideach ar fáil ar an suíomh d’aon duine a bheadh ag iarraidh gairm a phleanáil – is cuma cibé an mac léinn scoile, iarchéimí ollscoile nó duine atá ag smaoineamh ar ghairm a athrú tú.

blank Logáil Isteach blank
R-phost 
 
Pasfhocal 
 
  

blank Cláraigh blank
Cláraigh agus cruthaigh do Chomhad Gairme féin, agus déan ár dTriail Spéise Gairme saor in aisce.

blank Urraitheoirí an tsuímh blank

Competition details

 
Ganntanas Fostaithe  
Achtúire
Altra – Ginearálta
Bainisteoir Lóistín
Bainisteoir Margaíochta Táirge
Bainisteoir Seirbhísí do Custaiméirí
Bainisteoir TF
Bainisteoir Tionscadail TF
Bainisteoirí Córas Ríomhaireachta
Bainisteoirí Iompair
Bitheolaí/Micribhitheolaí
Bróicéir Árachais
Ceannaí/Oifigeach Ceannacháin
Cnáimhsí
Cócaire faoi Oiliúint
Cócaire Taosráin
Comhairleoir Airgeadais
Comhairleoir Bainistíochta
Comhairleoir Cánach
Cuntasóir
Cúntóir Cistine
Cúntóir Fáilteachais
Díolamóir/Oibrí Líne i Monarcha
Dochtúir
Eolaí (fisicí)
Feidhmeannach Margaíochta
Feidhmeannach Taighde Mhargaidh
Forbróir Gréasáin
Gníomhaire - Tacaíocht do Chustaiméirí
Innealtóir - Fuinneamh
Innealtóir bogearraí
Innealtóir Ceimiceach
Innealtóir Déantúsaíochta
Innealtóir Deartha & Forbartha
Innealtóir Meicniúil
Innealtóir Pleanála
Innealtóir Teileachumarsáide
Innealtóireacht Cheimiceach & Phróiseas
Innealtóireacht Ríomhaireachta agus Bogearraí
Ionadaí Díolacháin
Ionadaí Díolacháin Theicniúil - Teileachumarsáid
Oibrí Forcardaitheora
Oibrí Tógála
Oibrí Trealamh
Pleanálaí Loighistice
Príomhchócaire
Radagrafaí - Diagnóiseach
Rialtóirí Creidmheasa
Riarthóir Bunachair Shonraí
Ríomhchláraitheoir Ríomhclár/Anailísí Ríomhaireachta
Sainchomhairleoir Gnó
Sainchomhairleoir TF
Saineolaithe Cuntasaíochta & Cánach
Speisialtóir Tacaíochta Ríomhaire/TF
Speisialtóirí in Olltiomsú Sonraí
Staitisteoir
Stocbhróicéir
Taighdeoir Margaidh
Tástálaí Rialú Cáilíochta
Teicneoir / Cúntóir Saotharlainne
Teicneoir Ailtireachta
Teicneoir Cuntasaíochta
Teicneoir Innealtóireachta
Teicneoir Polaiméirí
Tiománaí Bus
Tiománaí Feithiclí Earraí Troma
Uirliseoir

 
background background

Bosca Uirlisí chun Amharc ar Ghairmeacha

Earnálacha Fostaíochta
Déan na catagóirí gairmeacha is coitianta a iniúchadh agus amharc ar an eolas is déanaí maidir leis an Margadh Fostaíochta do na gairmeacha sin.
Go...
Gairmeacha A-Z
Déan iniúchadh ar na céadta cineál post agus faigh amach cén sórt oibre atá i gceist, na bealaí iontrála is coitianta agus na cáilíochtaí oideachais is gá.
 Go...
Cuardaigh Cúrsaí
Faigh an t-eolas is déanaí ar chúrsaí in Éirinn. Bain úsáid as ár nAimsitheoir Cúrsa CAO agus Cúrsa PLC.


Go...
     
Físeáin
Breathnaigh ar dhaoine ag caint faoin gcaoi a n-úsáideann siad Gaeilge san obair.
Go...
Acmhainní
Déan íoslódáil ar dhoiciméid, ar bhileoga oibre agus ar acmhainní úsáideacha eile maidir le gairmeacha, chun cuidiú leat do mhachnamh a dhéanamh faoin ngairm a roghnóidh tú
Go...
Scileanna Gairme
Cuir le do scileanna gairme trí thaithí oibre a fháil i láthair oibre éigin, agus is féidir tuairisc ar an taithí oibre sin a chur isteach ar an gcomórtas National Career Skills

Go...
background background

 
CAO 2015-2016
Central Admissions Office
CÚRSAÍ 2015 - 2016 le Gaeilge
Tá na cúrsaí seo a leanas ar fáil i mbliana le duine le Gaeilge san Ardteistiméireacht ag ardleibhéal. Le haghaidh tuilleadh eolais cliceáil ar theideal an chúrsa.
TR001-EI    Arts (subject option: Early Irish) TCD 
TR001-MI    Arts (subject option: Modern Irish) TCD 
GY208    Commerce (Gaeilge) NUI Galway 
CK209    Commerce (International) With Irish UCC (NUI) 
TR022    Early and Modern Irish TCD 
CE001    Education - Primary Teaching Church of Ireland College 
MI005    Education - Primary Teaching Mary Immaculate College 
DC002    Education - Primary Teaching St. Patrick’s College Drumcondra 
CM001    Education - Primary Teaching Marino Inst of Education 
MH002    Education - Primary Teaching - Gaeltacht Applicants Maynooth University 
MI006    Education - Primary Teaching - Gaeltacht Applicants Mary Immaculate College 
DC003    Education - Primary Teaching - Gaeltacht Applicants St. Patrick’s College Drumcondra 
CM002    Education - Primary Teaching - Gaeltacht Applicants Marino Inst of Education 
MI008    Education and Psychology - Primary Teaching Mary Immaculate College 
LM048    Gaeilge (An Ghaeilge agus na Meain Ura / Irish and New Media) University of Limerick 
DC239    Gaeilge agus Iriseoireacht - Irish and Journalism DCU 
AS003    Home Economics with Irish St. Angelas College Sligo 
CK304    Law and Irish UCC (NUI) 
GY107    Na Dana (Gaeilge agus Leann an Aistriuchain - Irish and Translation Studies) NUI Galway 
GY106    Na Dana Cumarsaid - Arts Communications NUI Galway 

 
blank image Durrow Communications Ltd