CareersPortal HomeMy Career File header image
header imageCareersPortalCareersPortal header image
header imageCareersPortalCareersPortalspacer header image
blankCareer PlanningWork and EmploymentEducation and Trainingblank

Pleanáil Gairme

Bítear ag athrú de shíor

Is é atá i gceist le pleanáil gairme ná pleanáil don athrú. Tá an saol oibre de shíor ag athrú, agus caithfimid a bheith ullamh dul i ngleic leis na dúshláin sin gan ligean dóibh an lámh in uachtar a fháil orainn. Ba chóir dúinn a bheith in iúl ar ár láidreachtaí agus an chaoi ar féidir linn cur lenár scileanna.

Mar dhaoine daonna, táimid in ann don fhoghlaim leanúnach. De réir mar a fhoghlaimímid, fásaimid agus athraímid. Gnóthaímid scileanna nua, tuilleadh féinmhuiníne agus cuirimid deiseanna nua ar fáil dúinn féin.

Is aistear an ghairmréim –ní ceann scríbe í. Beidh oibrithe na todhchaí ina dtaistealaithe maithe agus beidh fhios acu cén chaoi a mbainfidh siad taitneamh as an aistear.

Tá an phleanáil gairme róthábhachtach dul sa seans ina thaobh. I ndeireadh na dála, beidh tionchar ag na cinntí a ghlacann tú anois ar an gcuid eile de do shaol, go háirithe don tréimhse 25-40 bliain a chaithfidh tú san fhórsa saothair. Má tá gairm uait a thabharfaidh sásamh duit, ní mór duit tú féin a ullmhú leis na céimeanna seo a leanas:

Céim 1: Féinmheasúnú
 • Foghlaim fút féin, faoi do luachanna, do spéiseanna, agus do chumais.
 • Labhair le gairmthreoraí faoi na trialacha éagsúla atá ann a thabharfaidh eolas duit fút féin.
 • Bain úsáid as ár bpróifíleoir spéise ar an suíomh seo.
Céim 2: Taighde Gairme
 • Foghlaim an méid is féidir faoi na cineálacha éagsúla gairme ach úsáid a bhaint as an rannán Obair agus Fostaíocht ar an suíomh seo.
 • Déan iniúchadh ar a bhfuil le fáil agus ar an ullmhúchán a bhfuil gá leis.
 • "Bain triail" as gairmeacha trí mheán na scáthfhoghlama, na meantóireachta, an chomhar-oideachais nó ar bhealach éigin eile.
 • Amharc ar threochtaí eile i ngairmeacha (Cá bhfuil na poist?)
Céim 3: Cinnteoireacht
 • Beartaigh ar chuspóirí pearsanta agus gairme.
Céim 4: Oideachas/Oiliúint
 • Déan iniúchadh ar na roghanna atá ann maidir le hoideachas/hoiliúint
 • Cláraigh le haghaidh na hoiliúna riachtanaí agus cuir í i gcrích.
Céim 5: Cur isteach ar phoist
 • Foghlaim na scileanna a bhfuil gá leo d’fhonn post a lorg agus a choimeád.
 • Déan cuardach le haghaidh do ghairme.
Céim 6: Obair
 • Tosaigh do phost.
 • Déan iniúchadh ar bhealaí le feabhas a chur ar do scileanna agus dul chun cinn i do ghairm.
Céim 7: Pleanáil Gairme/Saoil
 • Déan athbhreithniú ó am go chéile ar an staid ag a bhfuil tú agus ar an sprioc atá agat.
 • Déan athruithe de réir mar is gá.

Féadfaidh an phleanáil don todhchaí a bheith ina dhul chun cinn céimneach. Seans go mbeidh gá agat bogadh suas agus síos na céimeanna de réir mar a athraíonn na cúinsí i do shaol – leanfaidh na céimeanna pleanála gairme/saoil tríd síos.

 

Áiseanna ar Líne 9
Windmills Training Programme [UK] 
  This popular and effective exercise focuses on those special skills we are really good at and which we love using – our 'prime skills'.
Prospects Planner [UK]  
  A job exploration tool which aims to help you identify your skills, motivations and interests and then to match yourself to relevant job types. Designed for at College students. (Registration required)
Typefocus [US] 
  Typefocus offers a personality test based on the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Full version requires payment, but a good free version is available here.
Career Values Test [US] 
  Provided by Stewart, Cooper & Coon, this test identifies core values and allows you to sort them into a prioritised list. No registration, Free.
MyPlan.com Values Test [US] 
  The Values Test can help you learn more about your underlying work needs and motivations, and can help you decide what is important to you in a job. Registration required, Free.
CareersServices [NZ] 
  Portal site from the government of New Zealand with lots of ideas about career planning.
My Future [AU] 
  Well developed Australian site containing excellent interactive online career planning module called 'My guide'. Use the results to suggest occupations, then look at local websites for Irish information.
Careeronestop [US] 
  American government-sponsored portal containing just about everything needed to plan a career.
Keirsey Temperament Sorter II 
  The most popular personality test of all - now free online with a brief report (full reports have to be purchased). Good range of related resources also available on this friendly 'American' site. Free, Registration required.
blank image Durrow Communications Ltd