CareersPortal HomeMy Career File header image
header imageCareersPortalCareersPortal header image
header imageCareersPortalCareersPortalspacer header image
blankCareer PlanningWork and EmploymentEducation and Trainingblank

Grúpaí Spéise Gairme


back

Gairmeacha Samplacha 
Engineer - Water 
Personal Trainer 
Roustabout - Roughneck 
Derrickman 
Health and Safety Inspector 
Radiation Therapist 
Cleaner - Household 
Engineer - Automotive 
Engineer - Sports 
Forklift Operator 
Insulation Specialist 
Coastguard 
Commercial Diver 
Pest Controller 
Data Scientist 
Taxi Driver 
Telecommunications Technician 
Stonemason 
Amenity Operative - Horticulture 
Driver (vehicle) 

 

Réalaí

 Réalaí
 
Ginearálta.
Oibríonn an Réadaí i réimse ina bhfuil rud 'á dhéanamh' le 'rudaí' neamhbheo. Dé ghnáth bíonn gné theagmhálach ag baint leis an obair seo, agus tá sé tábhachtach go mbeadh torthaí feiceálacha (inláimhsithe) ann ar do chuid iarrachtaí.

Spéiseanna.
Dé ghnáth bíonn spéis ag Réadaithe i 'rudaí' - amhail foirgnimh, meicnic, trealamh, uirlisí, leictreonaic srl. An príomhfhócas atá acu ná déileáil leis na nithe seo - is é sin iad a thógáil, a dheisiú, a oibriú agus a dhearadh. Toisc go bhfuil siad ag feidhmiú sna réimsí seo bíonn ardscileanna láimhe acu, nó ardchumas i ndearadh praiticiúil - mar atá ann sna cineálacha éagsúla innealtóireachta. Is maith le Réadaithe réitigh phraiticiúla a fháil ar fhadhbanna ag baint úsáide as uirlisí, as teicneolaíocht agus as obair oilte. Is fearr le Réadaithe a bheith gníomhach, go minic déanann siad formhór a gcuid oibre leo féin agus is maith leo feidhmiú go cinntitheach lena laghad plé agus páipéarachais agus is féidir.

Gníomhaíochtaí.
I measc ghníomhaíochtaí an Réadaí tá a leithéid seo a leanas: obair fhisiceach bhunúsach (earraí a láimhseáil, seachadadh), bheith i bhfeighil trealaimh agus é a oibriú (e.g. crainn thógála, eitleáin), uirlisí a úsáid druileanna, micreascóip), trealamh leictreach nó meicniúil a thógáil agus a dheisiú (e.g. innealtóir, meicneoir), saothar oilte (e.g. beachtghearradh/ailíniú) agus obair eile a bhfuil gá le comhordú beacht idir an tsúil agus an lámh (e.g. spóirt, píolóta).
 

 

blank image Durrow Communications Ltd