CareersPortal HomeMy Career File header image
header imageCareersPortalCareersPortal header image
header imageCareersPortalCareersPortalspacer header image
blankCareer PlanningWork and EmploymentEducation and Trainingblank

Oideachas & Oiliúint

Foghlaim ar Feadh an tSaoil

Éileoidh an todhchaí orainn feabhas a chur ar ár saibhreas eolais agus glacadh leis go mbeidh gá leis an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil. Ní fhéadfadh sé bheith níos simplí – cuir le do scileanna agus cuirfidh tú le do dheiseanna.

Seo an tuairim a bhí ag an Sainghrúpa um Riachtanais Scileanna don Todhchaí ina dtátail i dtuarascáil a bhreathnaigh ar fhás ár ngeilleagair sna deich mbliana amach romhainn. "Éileofar ar fhostaithe i ngach post, níos mó agus níos mó, raon scileanna éagsúla inaistrithe a bheith acu lena n-áirítear scileanna a bhaineann le daoine agus scileanna coincheapúla/smaointeoireachta. Beidh níos mó éagsúlachta ag baint leis an obair, agus éileofar ar dhaoine a bheith níos solúbtha, foghlaim go leanúnach agus tionscnaíocht agus breithiúnas indibhidiúil a léiriú."

Is féidir le gach duine foghlaim, is cuma cibé aois, idir bhunchúrsaí caithimh aimsire agus dhochtúireachtaí. Bain úsáid as na naisc ar an leathanach seo chun cúrsa a oireann duitse a aimsiú.  

 
 Central Applications Office Tá an Lároifig Iontrála (CAO) freagrach as iarratais ar an gcéad bhliain de chúrsaí fochéime in Ollscoileanna agus in Institiúidí Teicneolaíochta na hÉireann. Le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis na gnáthaimh, cliceáil anseo
  Chun cuardach a dhéanamh le haghaidh cúrsaí CAO ag baint úsáide as an gcód CAO, teideal an chúrsa CAO nó an Coláiste, bain úsáid as ár gCuardach Gasta:
  Chun cur chuige céim ar chéim a ghlacadh i leith cúrsaí a roghnú bunaithe ar do roghanna, bain úsáid as ár nDraoi CAO:

 

  We need to focus

Áiseanna ar Líne 3
Qualifax [IRL] 
  Irelands National Courses Database. Extensive data on courses of all types throughout Ireland.
National Framework of Qualifications [IRL] 
  Website of the National Framework of Qualifications - full of useful information about the different qualification levels currently used in Ireland.
Studying in Ireland 
  All you need to know about studying in Ireland. Compiled by the National Centre for Guidance in Education (NCGE) [pdf file].
blank image Durrow Communications Ltd